Simboluri Sacre

Bijuteriile FolConcept sunt o îmbinare armonioasă între metale prețioase și simboluri sacre, între material și spiritual, între mesaje și înțelesuri esențiale. Aceste bijuterii cu simboluri spirituale reprezinta materializarea creației din înțelepciunea inimii și sunt menite să bucure sufletul celui care le poartă.

Bijuteriile FOLconcept cu FLOAREA VIEȚII

Privită în plan bidimensional, sferele din care este formată Floarea Vieții arată ca niște cercuri ce se intersectează prin centrul lor, creând o viziune comună în zona lor de suprapunere. Astfel, prin acest simbol sacru străvechi ne este sugerat faptul că totul este interconectat și că poate fi văzut din diferite perspective care contribuie la crearea unei viziuni holistice si holografice asupra universului, asupra existenței.

Este numită simbolic o floare nu doar pentru că seamănă cu o floare, ci pentru că reprezintă ciclul unui arbore fructifer: acesta face o floare mică, care se transformă şi devine fruct. Iar fructul conţine în el grăuntele, sămânța care cade pe pământ, începe să se dezvolte prinzând rădăcini şi la rândul său va deveni un copac.

Două din principalele denumiri care mai sunt utilizate pentru acest desen străvechi mai pot fi traduse prin “imbajul liniştii” şi “limbajul luminii”. Aceasta este sursa tuturor limbajelor, este limbajul primordial al universului, al formei pure şi al proporţiei.

Floarea Vieții nu este doar matematică, sau cercuri, sau geometrie. Exemple de bijuterii cu simbolul sacru Floarea Vietii – “harta vie a creaţiei întregii Realităţi”.

Bijuterii cu simbolul sacru SĂMÂNȚA VIEȚII

Sămânța vieții este compusă din primele 6 cercuri care se intersectează atunci când începe să se formeze Floarea Vieții. Conform autorului și cercetătorului Drunvalo Melchizedek, geometria sacră a început atunci când Spiritul/Conștiința a proiectat conştient primele razele în vid, de lungimi egale fiecare: mai întâi în faţă, apoi în spate, după aceea în stânga, apoi în dreapta, sus şi la final în jos. Astfel, a creat primul octaedru în jurul său. (Acesta este motivul pentru care ameridienii şi în general indigenii din întreaga lume acordă atât de multă importanţă celor şase direcţii în ceremoniile lor.)

Alt aspect este acela că Spiritul/Conștiința poate staţiona în mijlocul formei sale, lăsând forma să se mişte în jurul său. Forma se poate roti sau se poate deplasa în toate direcţiile posibile. Astfel, de fiecare dată când se formează o nouă sferă, apar din ce în ce mai multe informaţii, şi tot mai multe planuri ale creaţiei devin vizibile. Unica acţiune care se repetă în procesul de formare a acestor doua simboluri spirituale – Semința și Floarea Vieții – este deplasarea până la punctul cel mai din interior al cercului, de unde se proiectează o altă sferă.

La formarea celei de a şasea sfere sau cerc în plan bidimensional, apare un miracol geometric. Ceea ce rezultă în urma celor șase cercuri suprapuse reprezintă ceea ce au vrut să spună multe din primele biblii prin: „La început erau şase”. Versiunea modernă a bibliei spune că a durat şase zile creaţia, ceea ce corespunde din toate punctele de vedere cu declaraţia precedentă. Astfel este reprezentată geometric Geneza, adică începutul creaţiei acestui univers în care trăim.

Simbolul INFINIT in bijuterii spirituale marca FolConcept

De-a lungul timpului, în diverse culturi simbolul infinit a fost utilizat pentru a reprezenta diferite concepte și idei. În India și Tibetul antic, infinitul însemna perfecțiune, echilibrul, armonia dintre feminin și masculin. Cele doua cercuri ale cifrei 8 culcate amintesc de legatura dintre cer si pamant.

Din punct de vedere biologic, o asemănare cu simbolul spiritual infinit o putem vedea la cele două catene spiralate ale ADN-ului. De asemenea, numărul celor 64 de codoni ai codului genetic reprezintă cifra 8 la puterea a doua.

Bijuterii cu POMUL VIEȚII (ARBORELE COSMIC)

Simbol al vieții în contiună evoluție, în ascensiune spre cer, Arborele Vieții înlesnește comuniunea între cele trei niveluri ale cosmosului:

  1. cel subteran, prin rădăcini;
  2. suprafața pământului, prin trunchi și crengile de jos;
  3. înaltul, prin ramurile dinspre vârf.

Avându-și rădăcinile înfipte în pământ și crengile înălțate spre cer. Dintre toate aceste simboluri spirituale, Arborele Vietii este socotit ca un semn al raporturilor ce se stabilesc între pământ și cer. În acest sens, el are caracterul unui centru de armonizare și echilibru. Mai mult decât atât, acest arbore central prin prezența și puterea lui, acoperă întreg domeniul gândirii de la cosmos până la om, de la Dumnezeu (creator) la om (creație).